Przemysław Sieradzan

 

Doktor Przemysław Sieradzan, politolog, adiunkt w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego, podróżnik, tłumacz literatury politologicznej i ezoterycznej. Kierownik Pracowni Sinologii UG. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Laboratorium Niedogmatycznej DuchowościBył koordynatorem projektów międzynarodowych „Przywództwo, elity i ośrodki władzy na Kaukazie” i „Kaukaz Północny: Badania i Wyzwania”.  Autor ponad 40 artykułów naukowych o tematyce politologicznej i ezoterycznej.

Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę z zakresu procesów politycznych na Dalekim Wschodzie, obszarze postradzieckim i w Arktyce, zależności między etnicznością i polityką, teorii i doktryn geopolitycznych, historii Rosji i Chin, heterodoksyjnych ruchów religijnych, duchowości politeistycznej oraz niekonwencjonalnej myśli filozoficznej, religijnej i politycznej, a także relacje między ezoteryką i polityką. Interesuje go myśl ezoteryczna, filozoficzna i społeczna Nikołaja i Jeleny Roerichów oraz kultura rdzennych ludów Dalekiego Wschodu, Północy i Syberii. Jego pasją są wierzenia i legendy dawnych ludów, szczególnie te dotyczące istot fantastycznych.

W projekcie Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939 pracował w sekcji  2, 4, 5 i 6.

 

Publikacje naukowe poświęcone ezoteryce:

 • M. Rzeczycka, P. Sieradzan, Międzynarodowa afera z tajemną księgą w roli głównej (Warszawa - Naggar – Wisła – Asunción: 1936-1937) (w:) Magia ksiąg-księgi magii. Księga pamiątkowa poświęcona profesor Irenie Fijałkowskiej-Janiak, pod red. D. Oboleńskiej i U. Patockiej Sigłowy, Gdańsk 2017. 
 • K.M. Hess, P. Sieradzan, Explorations of the Esoteric Dreams of the Himalayas (w:) „Światło i ciemność”, tom VIII: Imaginatio, Gdańsk 2017.
 • Gnoza w ruchach neopogańskich, [w:] Pod słońcem gnozy, red. J. Prokopiuk, A. Chudzińska-Parkosadze, Poznań 2015.
 • W poszukiwaniach wielkiej syntezy: ezoteryczne i geopolityczne aspekty azjatyckich ekspedycji Nikołaja Roericha, [w:], Światło i ciemność: podróż inicjacyjna, podróż metafizyczna, podróż ezoteryczna, t. 5, red. D. Oboleńska, M. Rzeczycka, Gdańsk 2014.
 • Odrodzenie tradycyjnej religii politeistycznej w Republice Mari El, „Cywilizacja i Polityka” 2014, nr 12.
 • Nikołaj Roerich – poszukiwacz Shambhali, „Hermaion” 2013, nr 2.
 • Mit o Shambhali a rosyjska i radziecka strategia geopolityczna wobec Tybetu, „Cywilizacja i Politka” 2012, nr 10.

W druku znajdują się publikacje w edycji Polskie tradycje ezoteryzne 1890-1939.

Wybrane publikacje politologiczne:

 • The Relations between Indigenous Peoples and Extractive Industry in the Barents Region, [in:] Social Science and Energy Issues, ed. S. Mrozowska, Kraków 2016.
 • The „Pomor Question” in the Context of Russo-Norwegian Relations, „Miscellanea Oeconomicae” 2015, No 4.
 • Ruch na rzecz niepodległej Ingrii – walka narodu o samostanowienie czy postmodernistyczna maskarada?, „Gdańskie Studia Międzynarodowe” 2014, vol. 12, No 1-2.
 • Ludy rdzenne Arktyki wobec rywalizacji mocarstw i koncernów surowcowych o złoża naturalne, [w:] P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski, Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska, Poznań 2014.
 • Siberian Separatism and Russian Post-Imperial Statehood, “European Journal of Transformation Studies” 2014, vol. 2, supplement 1.
 • Przywództwo i elity polityczne Republiki Kałmucji po 1991 roku, [w:] Kaukaz Północny. Elity władzy i życie polityczne, red. T. Bodio, Warszawa 2014.
 • Wyspy Aleuckie i Komandorskie w kontekście rywalizacji wielkich mocarstw o hegemonię na Północnym Pacyfiku, „Nowa Polityka Wschodnia” 2013 (2), No 5.
 • Pomorcy na pograniczu rosyjsko-norweskim, „Cywilizacja i polityka” 2013, No 11.
 • Ku nowej „Wielkiej Grze” – rywalizacja mocarstw światowych o przywództwo geopolityczne w regionie Kaukazu [w:] Kaukaz: Transformacja przywództwa i elit politycznych, red. T. Bodio, Warszawa 2012.
 • Tadeusz Bodio, Przemysław Sieradzan, Walka elit o kształt ustrojowy Karaczajo- Czerkiesji, [w:] Kaukaz: mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych, red. T. Bodio, Warszawa 2012.
 • Elity polityczne separatystycznej Abchazji, [w:] Kaukaz: mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych, red. T. Bodio, Warszawa 2012.