Hypnogeniczne punkty ["Hejnał"]

 

Hypnogeniczne punkty, miejsca na gołem ciele w wysokim stopniu sensytywnych medjów, które wywołują przez samo ich dotknięcie sen hipnotyczny.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 5, s. 158.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej, medium, hipnoza