Hyleg ["Hejnał"]

 

Hyleg, oznacza w astrologji planetę w horoskopie, której położenie i dyrekcje stanowią o długości życia. Hylegiem jest słońce przy urodzeniu dziennem, księżyc przy urodzeniu nocnem w 1, 10, 11, 7 lub 9 domu horoskopu. W braku takiej pozycji bierze się jako hyleg słońce przy urodzeniu nocnem, księżyc przy urodzeniu dziennem, wzgl. t. zw. punkty szczęścia.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 5, s. 157.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej, astrologia