Homeopatja ["Hejnał"]

 

Homeopatja, gr. metoda leczenia, wynaleziona przez niemieckiego lekarza Dr. Samuela Hahnemanna, polegająca na stosowaniu przeciw chorobie takich środków w minimalnych dawkach, które w większych dawkach powodują u zdrowych objawy takiej samej choroby. („Similia similibus curantur” - Podobne (choroby) leczy się podobnemi środkami.'

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 5, s. 157.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej