"Czyniący sto czyniący sześćdziesiąt i czyniący trzydzieści: Przypowieść ewangieliczna o siewcy w świetle astroteozofji starochrześcijańskiej" *w budowie*Czyniący sto czyniący sześćdziesiąt i czyniący trzydzieści: Przypowieść ewangieliczna o siewcy w świetle astroteozofji starochrześcijańskiej (Andrzej Niemojewski, Czyniący sto czyniący sześćdziesiąt i czyniący trzydzieści: Przypowieść ewangieliczna o siewcy w świetle astroteozofji starochrześcijańskiej, z 14 wizerunkami, /Faciens centum, faciens sexaginta, faciensque triginta/, Warszawa 1916, nakładem autora, ss. 30). Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).