Hermetyzm ["Hejnał"]

 

Hermetyzm, nazwa okultyzmu zachodniego, wywodząca się od Hermesa Trismeg., nauczyciela starożytnego Egiptu. W epoce Odrodzenia hermetyzmem nazywano jedynie filozoficzną część alchemji.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 5, s. 157.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej, alchemia, okultyzm