Hedonizm ["Hejnał"]

 

Hedonizm, gr. system filozoficzny, podług którego rozkosze zmysłowe są celem życia i jedynem dobrem. Filozofja głoszona przez Arystyppa z Cyreny.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 5, s. 156.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej