Hauffe Fryderyka ["Hejnał"]

 

Hauffe Fryderyka z d. Wanner, słynna somnabuliczka ze Szwabji, żyła w pierwszej połowie XIX w. Życie jej podaje Dr. Justinus Kerner w książce p. t. „Jasnowidząca z Prevorst”. Polskie tłumaczenie tego nadzwyczaj interesującego dziełka wyszło w zbiorze „Bibljoteka Powszechna” W. Zuckerkandla w Złoczowie.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 5, s. 156.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej, somnabulizm