Hartmann Franciszek Dr. ["Hejnał"]

 

Hartmann Franciszek Dr. z Donauwörth, z zawodu lekarz, jeden z pionierów i przywódców ruchu teozoficznego, współpracownik H. P. Bławackiej i Annie Besant. Autor licznych i cennych prac z zakresu teozofji.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 5, s. 156.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej, H. P. Bławatska, A. Besant, teozofia