Broscius (Brożek) Jan [GLEIC]

 

Broscius (Brożek) Jan, ur. w r. 1585 w Kurzelowie w ziemi Sieradzkiej, zmarł w Krakowie w r. 1652. Matematyk, teolog, medyk, filozof, astronom i astrolog, zwany „chodzącą encyklopedją” dla jego głębo­kiej i wszechstronnej wiedzy. Wydał kilka kalendarzy astrologicz­nych i zasłynął z powodu przepowiedni zamachu na Zygmunta III.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 15.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic