Bohemus Henryk [GLEIC]

 

Bohemus Henryk, od r. 1424 profesor astrologji na uniwersytecie kra­kowskim. Zasłynął z trafnych przepowiedni dla króla Władysława Jagiełły i jego synów. Przepowiednie jego umieścił Radzymiński w rocznikach akademji pod rokiem 1427.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 14.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic