Biner [GLEIC]

 

Biner (binah, hebr.), połączenie dwóch biegunowo przeciwnych pojęć. Binah stanowi podstawę tworzenia się i rozgraniczenia w naszym umyśle wszelkich pojęć i idej, będących najprostszym wyrazem na­szych władz myślenia, opartym na przeciwstawności dwóch pojęć, np. duch – materja, dobro – zło, światło – mrok.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 13.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic