Bielawski Maciej [GLEIC]

 

Bielawski Maciej, astrolog żyjący w XVII w. „Nauk y Philosophiey w Sławney Akademiey Krakowskiey Doktor y Professor”. Autor prac astrologicznych.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 13.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic