Halucynacja ["Hejnał"]

 

Halucynacja, łac. błąd wzrokowy, złudzenie zmysłów, powstające wówczas, jeśli nerwowe pośredniki organów zmysłowych nie normalnie reagują na zewnętrzne wrażenia, lub jeśli przejawiają się bez udziału zewnętrznych przedmiotów.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 5, s. 156.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej