Habudiel ["Hejnał"]

 

Habudiel, hebr. teurgiczne imię inteligencji planetarnej, panującej w stronie południowej w dniu Słońca (niedziela).

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 5, s. 155.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej