Friagne ["Hejnał"]

 

Friagne, gr. teurgiczne imię inteligencji planetarnej, panującej w stronie wschodniej w dniu Marsa (wtorek).

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 4, s. 127.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej