"Czarna msza" *w budowie*

 

Czarna msza Juljana Tuwima z cyklu satanicznego ukazała się w Bibljoteczce Historyczno-Geograficznej nr 1 w Warszawie w 1925 r. nakładem Towarzystwa Wydawniczego „Rój”, ss. 60, wersja elektroniczna: https://polona.pl (dostęp tylko z BN).

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).