Czaplin Nikołaj Nikołajewicz

 

Nikołaj Nikołajewicz Czaplin, (?–?), okultysta, żył i działał w Warszawie w latach 20. XX wieku. Zajmował się popularyzacją wiedzy o okultyzmie. Posiadał własną typografię, w której publikował broszury o tematyce okultystycznej. Prowadził serię „Biblioteka Okultystyczna”. Czaplin traktował okultyzm jako wiedzę wykraczającą poza ramy oficjalnej nauki. Tym niemniej zawsze podkreślał, że jest to wiedza odpowiadająca wszelkim wymogom stawianym nauce oficjalnej, a nawet przewyższająca ją pod względem swoich bogatych tradycji. Autor broszury Co to jest okultyzm?

 

Anna Chudzińska-Parkosadze

 

Literatura: Чаплин Н. Н., 1927, Что такое оккультизм?, Варшава.

 

Słowa kluczowe: okultyzm, nauka