Demony ["Hejnał"]

 

Demony, (gr.) złe duchy, pochodzące według Biblji ze stosunku między upadłymi aniołami, a córkami ludzkiemi. Opisywaniem demonów zajmowali się liczni Ojcowie Kościoła, tworząc na ten temat obszerną literaturę demonologiczną. Demonologja jest jedną z najważniejszych nauk chrześcijaństwa pierwszych wieków. Według tej nauki demony przebywają w sferze, znajdującej się poniżej księżyca, posiadają powiewne, eteryczne ciała i mogą wejść do człowieka, spowodować opętanie, nakłonić złych i bezbożnych ludzi – zwłaszcza kobiety – do czarodziejstwa.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 2, s. 58.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej