Budda ["Hejnał"]

 

Budda, (sans. „Wzniosły”) przydomek Gotamy, księcia Siddharty z Kapilawastu z rodu Sakja, twórcy buddyzmu. Buddą stać się może ten, kto uwolnił się całkowicie z więzów zmysłowości, dotarł do swego wewnętrznego „ja” i osiągnął zrozumienie nierealności wszelkich ziemskich zjawisk.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 2, s. 57.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, buddyzm, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej