Anamneza ["Hejnał"]

 

Anamneza, (gr.) zjawisko psychiczne, polegające na przypomnieniu sobie rzeczy niewidzianych zmysłami fizycznemi. Np. wizje miast Atlantydy, obrazy z poprzednich żywotów.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 1, s. 22.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej