Aura [GLEIC]

 

Aura (łac.), eteryczna emanacja organizmu żywego (aura zdrowotna); podobnież istnieje aura astralna, aura myślowa (mentalna) i aura przy­czynowa (kauzalna).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 11.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic