Aum [GLEIC]

 

Aum (sans.), święta zgłoska, oznaczająca we wtajemniczeniu bramińskiem: Bóg Najwyższy, BógDuch.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 11.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic