Astroidea [GLEIC]

 

Astroidea (gr.), po polsku: „myślak”, myśl człowieka obciążona uczu­ciem i uformowana w astralu. Astroidee, wytwarzane przez czło­wieka lub przez inne stworzenie, mogą być spostrzegane przez jasno­widzów.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 10.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic