Asceza [GLEIC]

 

Asceza (gr.), wstrzemięźliwość cielesna i uczuciowa. Umartwianie zmy­słów celem osiągnięcia wyzwolenia ducha z pod przewagi ciała.

 

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 9.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic