Arhat [GLEIC]

 

Arhat (sans.), u buddystów „dostojny”; czwarty i ostatni stopień wta­jemniczenia. Patrz: Paramahamsa.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 9.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic