Arcanum Magnum [GLEIC]

 

Arcanum Magnum, „Wielki Arkan”, tajemnica maksymalnej siły człowie­ka; łączność metafizycznego aksjomatu, „wiru” astralnego (tourbillon) i fizycznego sposobu (metody).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 8.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic