Aport [GLEIC]

 

Aport (łac.), objaw na seansach medjalnych, polegający na zjawianiu się przedmiotów, przynoszonych czasem ze znacznej odległości, przez mury i drzwi zamknięte, nieraz także wysuwających się z ciała medjum.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 8.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic