Antropozofja [GLEIC]

 

Antropozofja (gr.), odłam wiedzy duchowej kierunku Dra Rudolfa Stei­nera, nawiązujący do tradycyj chrześcijańskich, w przeciwieństwie do „teozofji” H. P. Bławatskiej i A. Besant, uwzględniającej także pierwiastki buddyjskie.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 8.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic