"Udział w dyskusji na temat referatu S. I. Witkiewicza: «O ontologicznej beznadziejności logiki, fizykalizmu i pseudonaukowego monizmu i o perspektywach koncepcji monadystycznej»"

 

Udział w dyskusji na temat referatu S. I. Witkiewicza: „O ontologicznej beznadziejności logiki, fizykalizmu i pseudonaukowego monizmu i o perspektywach koncepcji monadystycznej”, Lucjan Marian Freytag, Księga Pamiątkowa III Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Krakowie 1936, „Przegląd Filozoficzny” 1936, rocznik XXXIX, z. IV, Tatarkiewicz Władysław, red., Wydawca: Warszawskie Towarzystwo Filozoficzne (od 1916 r., wydawca: Warszawski Instytut Filozoficzny; od 1928 r. Warszawskie Towarzystwo Filozoficzne), s. 421.

L. M. Freytag wskazał na własną teorię „prawa prześwietlania”, gdzie rozwinął problem uzgodnienia monadyzmu biologicznego z fizykalizmem, co Prelegent (S.I. Witkiewicz) uznał za rzecz niemożliwą. Prawa do dysponowania publikacją: PAN Biblioteka Kórnicka.

 

Renata Wieczorek

 

Literatura: Freytag L. M., 1936, Udział w dyskusji na temat referatu S. I. Witkiewicza: „O ontologicznej beznadziejności logiki, fizykalizmu i pseudonaukowego monizmu i o perspektywach koncepcji monadystycznej”, Księga Pamiątkowa III Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Krakowie 1936, „Przegląd Filozoficzny”, rocznik XXXIX, z. IV, Tatarkiewicz W., red., Warszawa. 

 

Słowa kluczowe: ontologia, filozofia, monizm, fizykalizm