"Wiara, wiedza i miłość"

 

Wiara, wiedza i miłość, Lucjan Marian Freytag, wydawca: Księgarnia Kuncewicza i Hofmana, Warszawa 1930, 196 stron.

Autor omawia kwestie społeczne oraz rolę kobiety i mężczyzny w małżeństwie oraz małżeństwa jako podstawowej komórki społecznej w świetle swoich teorii wzorowanych na tradycyjnej kabale. Od autora: „W okresie wojny światowej, a zwłaszcza z chwilą zmartwychwstania Polski, niezależnie od polityki bieżącej, wzmogły się znacznie w społeczeństwie polskim dociekania istoty polskiej filozofii mesjanistycznej, jako osnowy wartości duchowych i umysłowych jednostki i narodu. Jednakże, wiele osób, pomimo najlepszych nieraz chęci, intuicji i wewnętrznych prac psychicznych i psychologicznych, zmierzających na gruncie rzeczywistości życia do skonkretyzowania swych wczuć, jasnego ich ujęcia i praktycznego zastosowania, nie wiedziało nawet, ze może istnieć nowoczesna polska filozofia mesjanistyczna, ujmująca zagadnienia bytu i człowieka według wartości duchowych życia i ich rozwoju;  filozofia, która jest antytezą pseudomistyki, wszelkich tajemniczości i nieokreśloności”. Spis treści: Rozdział I: 1. Słowo i czyn, 2. Dzieciństwo, wiek średni i dojrzałość ludzkości, 3. Wiedza duchowa i umysłowa, 4. Słowo i czyn jako podstawa ustroju państwa, 5. Praca, sen i rozrywka, jako podstawy czynności duszy i umysłu, 6. Objawienie i doświadczenie, a system nerwowy, Rozdziałki: 1. Śmierć, jako dalszy ciag życia, 2. Sen, jako podstawa higieny duszy, 3. Dobro i prawda, czyli kultura i cywilizacja, 4. Poznanie duchowe i umysłowe, 5. Posłuszeństwo władzy zwierzchniej, 6. Zasada praworządności, 7. Cel główny religii, Rozdział III: 1. Kara śmierci, a prawodawstwo wieczne, 2. Wolność obłędna, a prawdziwa, 3. Wiedza techniczna, a prawo własności, 4. Istota postępu i konserwatyzmu, 5. Napaść i samoobrona, Rozdział IV: 1. Chrystus, a siły pseudokonserwatywne i pseudopostępowe, 2. Niepokalane poczęcie Chrystusa, a zagadnienia płciowości, 3. Dusza, jako naturalny środek leczniczy, a medycyna doświadczalna, 4. Akty płciowe, a czynność umysłu, Rozdział V: 1. Akty płciowe, a życie wieczne, 2. Dusza kobiety jako łącznik doczesności z wiecznością, 3. Kobieta jako kapłanka i rzeczniczka prawa własności, 4. Istota etyki, 5. Kobieta jako narzędzie polityki, Rozdział VI: 1. Marjawityzm, 2. Marjawityzm a bolszewizm, Rozdział VII: 1. Wiara i wiedza, a nierozerwalność małżeńska, 2. Dogmaty religijne a naturalny rozwój płci, 3. Wyświęcanie kapłanek, Rozdział VIII: 1. Akty płciowe a wymiana materii, 2. Płciowość a wieczność, 3. Pożycie płciowe, a bunt, 4. Bunt, a zakazy moralne, 5. Istota miłości, 6. Czas, jako sprawdzian normalnego odbierania i udzielania wrażeń, 7. Pokora stwórcza, jako podstawa uzdolnień, Rozdział IX: 1. Ruch i forma w ustroju życia jednostkowego i zbiorowego, 2. Nauczanie, a poznanie, 3. Nauka, a filozofja mesjanistyczna, Rozdział X: 1. Narodowy ustrój państwa, 2. Pseudomistycyzm, 3. Mistycyzm, 4. Faszyzm i Watykan, 5. Wiedza religijna, filozoficzna i państwowa, 6. Naród, a przemiana krwi, Rozdział XI: 1. Dziejowe posłannictwo narodu polskiego, 2. Historiozoficzna przyczyna powstania wojny światowej, 3. Ideologia polskiej polityki narodowej, 4. Polscy socjaliści, 5. Tragedia walk wewnętrznych w Polsce zmartwychwstałej, 6. Honor żołnierza polskiego, 7. Wzajemne wybaczanie win, Rozdział XII 1. Nieomylne zasady łączenia wiary z wiedzą, 2. Filozofia mesjanistyczna a choroby nerwowe i psychiczne, 3. Obcowanie z duchami, 4. Duchy złe, a dusza kobiety, Rozdział XIII: 1. Potrzeba koncentracji podświadomości, 2. Podświadomość jednostki i ogółu, 3. Koncentracja podświadomości, a obcowanie twórcze, 4. Zasada otwierania duszy, 5. Śpiew, a zasada otwierania duszy, 6. Reformacja, a zasada otwierania duszy, 7. Czynność oddechowa jednostki i społeczeństwa, 8. Koncentracja podświadomości ogółu społeczeństwa.

 

Renata Wieczorek

 

Literatura: Freytag L. M., 1930, Wiara, wiedza i miłość, Warszawa.

 

Słowa kluczowe: wiara, wiedza, etyka