"Nauka i polityka w świetle prawa natury"

 

Nauka i polityka w świetle prawa natury, Lucjan Marian Freytag, wydawca: skł. Gł. Gebethner i Wolff, Warszawa 1927, 108 ss.

Publikacja dotyczy kwestii politycznych w relacji do nauki i etyki. Freytag opowiada się za drogą środka w opozycji do skrajnej liberalnej lewicy i konserwatywnej prawicy. Spis treści: Rozdział 1. Nauka a polityka. Ujemna strona filozofii „czystego rozumu”. Wojna jako nadużycie nauki, Rozdział 2. Parlamentaryzm a moralność partyjna. Struktura narodu w świetle mechaniki natury, Rozdział 3. Pseudocentralizm oraz pseudofederalizm w strukturze życia ogólnoludzkiego, Rozdział 4. Zasadnicze przeznaczenie parlamentaryzmu, Rozdział 5. Polityka a indywiduacja człowieka, Rozdział 6. Teoria i konstrukcja filozofii prawa natury jako wzór społecznego i parlamentarnego ustroju państwa, Rozdział 7. Kryzys parlamentaryzmu w Polsce, Rozdział 8. Pseudomistyka a filozofia mesjanistyczna. Tajemne wpływy masonerii. Polscy mesjaniści i uczeni jako ustawodawcy filozofii prawa natury, Rozdział 9. Polska jako czynnik równowagi duchowej i intelektualnej między zachodem a wschodem starego świata, Rozdział 10. Gospodarstwo społeczne a prawa moralne. Historiozoficzna konieczność wspólnej samoobrony społeczeństw słowińskich, Rozdział 11. Paralelizm zjawiska wiru, jako założenie mechaniki natury i zarazem podstawa filozofii, Rozdział 12. Zarys programu współpracy polskich mesjanistów i uczonych, jako ustawodawców prawa natury.

Renata Wieczorek

 

Literatura: Freytag L. M., 1927, Nauka i polityka w świetle prawa natury, Warszawa.

 

Słowa kluczowe: nauka, polityka, etyka