"Zmartwychwstanie Chrystusa"

 

Zmartwychwstanie Chrystusa, Lucjan Marian Freytag, wydawca: Kuncewicz i Hofman, Warszawa 1920, 317 ss.

W książce przedstawione są poglądy autora dotyczące Chrystusa, wiary i etyki. Przedmowę napisał Józef Jankowski (1865–1935). Spis treści: Część I: 1. Wstęp, 2. „Znaj siebie samego”, 3. Człowiek i Ziemia, a stosunek Boga do Słońca, 4. Bóg, Chrystus i Ziemia, 5. Ewolucja czasu na drodze dociekania rzeczywistości, 6. O duchowości ciał ziemskich, 7. Czynność trawienia, 8. Czynność oddechowa, 9. Wiedza i światło, 10. Prześwietlanie się płciowe, jako czynnik odśrodkowego działania, 11. Czynność prześwietlania się, 12. Prześwietlanie się ustrojów a wiedza naukowa, Część II: 13. Poczęcie się Ziemi a naród Hebrejów, 14. Polskość, jako czynnik wymiany materii, ujawniający istotę Chrystianizmu, 15. Chrystus a odłam narodu Hebrejów, 16. Odłam narodu Hebrejów, jako czynnik odśrodkowego działania, 17. Stosunek prosty narodu polskiego do odłamu narodu Hebrejów, 18. Naród polski, jako czynnik dobra powszechnego, stosunek jego do władzy naczelnej Kościoła oraz jego państwowość, Część III: 19. „Grzech pierworodny”, 20. Wejście człowieka na drogę nadużycia sił przyrody, 21. Mowa, jako czynnik wymianu materii, 22. Myśl, jako objaw niedorozwoju człowieka wobec świadomości Absolutnej, 23. Przemoc, czyli nienaturalny stosunek człowieka do otaczających go ciał, 24. Kapitał, jako współczynnik bytu człowieczego, 25. Polityka a Chrystianizm, 26. Męstwo, jako czynnik twórczy, 27. Kobieta, jako czynnik równowagi na drodze wolności powszechnej ustrojów Ziemi, 28. Zarys danych do ujawnienia istoty Chrystianizmu przez Kościół Katolicki, 29. Zarys wskazań do realizacji stosunku prostego człowieka do ośrodka Władzy Absolutnej.

 

Renata Wieczorek

 

Literatura: Freytag L. M., 1920, Zmartwychwstanie Chrystusa, Warszawa.

 

Słowa kluczowe: Chrystus, wiara, etyka