Drucki Daniel

 

Daniel Drucki, pierwszy wiceprezes Polskiego Towarzystwa Metapsychicznego w Warszawie, irydolog i zielarz, publikował artykuły m. in. z zakresu botaniki.

Drucki w 1927 r. został pierwszym wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Metapsychicznego w Warszawie (Grosicki 1927: 68). Zajmował się też irydologią, czyli diagnozowaniem na podstawie tęczówki oka. Wkrótce zyskał tak dobrą opinię, że w latach 30. XX w. zwrócił się do niego – po wyczerpaniu możliwości medycyny klasycznej – skrzypek Tadeusz Wroński (1915–2000), któremu ból ręki uniemożliwiał pracę. Kuracja okazała się skuteczna i zafascynowany nią Wroński zaprzyjaźnił się z Druckim, a nawet został jego asystentem. Wiedzę, którą wówczas zdobył, bardzo cenił, mimo że jego dolegliwości po pewnym czasie się odnowiły (Wroński 2004: 66–71).

Drucki współpracował także z założonym w styczniu 1930 r. Warszawskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuki, dla którego 17 grudnia 1930 r. wygłosił odczyt Magia dźwięku. Prelekcja odbyła się w lokalu „Lutni” w gmachu Filharmonii Warszawskiej (Z Towarzystwa Przyjaciół Sztuki 1930: 4). Ponadto w drugiej połowie lat 30. publikował on popularne artykuły w takich pismach, jak „Moje Pisemko” czy „Świat Pięknej Pani”. Mieszkał w Warszawie przy ul. Hożej 22.

Możliwe, że był tożsamy z urodzonym w Moskwie i zamordowanym w Katyniu porucznikiem rezerwy Danielem Druckim (1892–1940), synem Stanisława i Marii z Safonów, który ukończył prawo w Petersburgu oraz Mikołajewską Szkołę Inżynieryjną, a następnie wziął udział w I wojnie światowej w armii Denikina oraz uczestniczył w wojnie 1920 r. w armii gen. Sikorskiego i Rydza-Śmigłego.

 

Anna Mikołejko


Warszawska kamienica przy ul. Hożej 22, w której mieszkał Daniel Drucki.


Filharmonia Narodowa w Warszawie, lata 30. XX w.

Literatura: Grosicki B., 1927, Polskie Towarzystwo Metapsychiczne w Warszawie, „Zagadnienia Metapsychiczne”, nr 13/16, s. 68; Katyń. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, 2000, pod red. J. Snitko-Rzeszut, Warszawa, s. 117, http://www.labiryntarium.pl/images/stories/x/Ksiega_Cmentarna_Katyn.pdf; Wroński T., 2004, Resztki z mojej szuflady, cz. 1: Rzeczy niezwykłe, Warszawa, s. 66–71; Z Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, 1930, „Kurier Warszawski – wyd. poranne”, nr 343, s. 4.

 

Słowa kluczowe: Polskie Towarzystwo Metapsychiczne w Warszawie