"Nauka Szri Ramana Mahariszi"

 

Nauka Szri Ramana Mahariszi obejmuje przekład na język polski pierwszych duchowych pouczeń udzielonych przez Ramanę Maharshiego (1879–1950) w latach 1901–1902 jego bezpośredniemu uczniowi, jakim był  Sivaprakasam Pillai (?). Powstały w ten sposób szkic był poszerzany przez kolejne lata i uzupełniany dalszymi wypowiedziami mistyka. Około 1924 r. Maharshi nadał mu formę duchowego wykładu, który został opublikowany w języku tamilskim w 1927 lub 1928 r. pod tytułem Nān Yār? [Kim jestem?]. Z początkiem lat 30. XX w. pojawił się pierwszy przekład dzieła na język angielski, jako Who am I? Przekładu na język polski dokonała Wanda Dynowska (1888–1971). Wydanie pierwsze Nauka Szri Ramana Mahariszi ukazało się w 1957 r., w Madrasie w serii „Biblioteka Polsko-Indyjska”. Wydanie drugie ukazało się w 1959 r. w tym samym miejscu i serii, ale zostało poszerzone o przełożone przez Maurycego Frydmana (1901–1976) i Wandę Dynowską fragmenty utworów, które napisał Maharshi  (Sat-Widia, Upadesza Saram, Hymny do Arunczali) i które, jak wyjaśnia Dynowska, „syntetyzują jego filozofię”. Wydanie trzecie, opublikowane w 1969 r. w Bombaju przez Frydmana w ramach „Biblioteki Polsko-Indyjskiej”, jest tożsame z wydaniem drugim. Tekst Maharshiego zawarty we wszystkich trzech wydaniach poprzedza krótki wstęp, który napisał Sarvepalli Radhakrishnan (1888–1975), oraz przedmowa autorstwa Dynowskiej zawierająca streszczenie życiorysu świętego, uwagi o jego zachodnich uczniach, krótką historię aśramu oraz kilka informacji o duchowym znaczeniu góry Świętego Płomienia (Arunachala).

Agata Świerzowska

 

Literatura: Discovering Early Texts of „Who am I?, 1993, „The Mountain Path”, t. 30, nr 1-2, czerwiec, s. 43–48, dostępne on-line  http://realization.org/down/mountain-path/30-1.1993-Aradhana.pdf.

Słowa kluczowe: Dynowska, Frydman, Ramana Maharshi,  Mahariszi