Ziemski Stefan

 

Stefan Ziemski, przedstawiciel „drugiego pokolenia” polskich antropozofów, należał do niezależnego Koła „Słowacki” w Warszawie prowadzonego przez Wigę Siedlecką. Kartę członkowską nr 206 otrzymał w 1938 r.

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Koło „Słowacki” w Warszawie: