Tupaj-Isertingen Aleksander

 

Alekander (Aleksander) Tupaj-Isertingen, (1894–1979), podpułkownik uzbrojenia Wojska Polskiego, oficer cesarskiej i królewskiej Armii, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości oficer Wojska Polskiego, brał udział w I wojnie światowej, wojnie polsko-bolszewickiej, II wojnie światowej w kampanii wrześniowej, więzień obozu jenieckiego NKWD w Griazowcu. Jeden z nielicznych oficerów polskich, który nie zginął w Lesie Katyńskim. Płk. Tupaj przekazał rodzinie innego polskiego antropozofa, Bohdana Chrzanowskiego, informacje o jego losach po kampanii wrześniowej i śmierci w Katyniu. Po powrocie do kraju kontynuował służbę wojskową. Odznaczony m. in. Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Wojskowym Karola. W 1956 r. otrzymał obywatelstwo brytyjskie. Autor wspomnień A Life - Staring Death in the Eyes: Memoirs of Alexander Tupaj von Isertingen 1894–1979. Od 1930 r. był członkiem Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, należał do Koła im. Rudolfa Steinera w Warszawie. Kartę członkowską nr 168 otrzymał 03.12.1930 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jego nazwisku widnieje adres: Warszawa, Śniadeckich 11.

 

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); Lista jeńców Kampanii Wrześniowej 1939, umieszczonych w obozie w Griazowcu, Raportnowaka.pl, http://web.archive.org/web/20140503193007/http://www.raportnowaka.pl/doc/GRIAZOWIEC.pdf.pdf; listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); Tupaj-Isertingen A., 2018, A Life - Staring Death in the Eyes: Memoirs of Alexander Tupaj von Isertingen 1894–1979, eBook Kindle; wywiad z Wandą Chrzanowską, Dornach 17.03.2017 r.

                                                                                                                                                                     

Słowa kluczowe: Bohdan Chrzanowski, polska antropozofia, Koło „Rudolf Steiner” w Warszawie, Powszechne Towarzystwo Antropozoficzne (AAG), PTA