Szmydłówna Jadwiga

 

Jadwiga Szmydłówna, antropozofka, należała do Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego oraz Koła im. Rudolfa Steinera PTA w Warszawie. W dokumentach PTA odnotowano, że wystąpiła z organizacji w 1932 r.

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach). 

Słowa kluczowe: polska antropozofia,Warszawskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Koło im „Rudolfa Steinera” w Warszawie