Szafnicka Janina

 

Janina Szafnicka, antropozofka, należała do Lwowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego. Nie odnotowano daty wstąpienia do PTA oraz numeru karty członkowskiej. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adres: Lwów, Pochyła 1.

                                                                                                                                                       

Monika Rzeczycka

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Lwowskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, PTA