"Atlantyda: historja zaginionej Oceanji" *w budowie*

 

Atlantyda: historja zaginionej Oceanji, Maurycy Jokai, przełożył z węgierskiego Antoni Lange, Warszawa 1925, Wydawnictwo „Bibljoteki Groszowej”, Polska Drukarnia w Białymstoku, ss.?).

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).