Strasburger Halina

 

Halina Strasburger, antropozofka, należała do niezależnego Koła im. Juliusza Słowackiego (Koło "Słowacki"), prowadzonego przez Jadwigę Siedlecką, a następnie do Koła Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego i prawdopodobnie do Koła im. Rudolfa Steinera (Koło "Rudolf Steiner") w Warszawie również wchodzącego w skład PTA. Kartę członkowską nr 152 otrzymała 20.12.1929 r. W dokumentach PTA w Goetheanum Archiv przy jej nazwisku widnieje adres: Postawele.

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Koło "Słowacki", Koło Warszawskie Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Koło "Rudolf Steiner" Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, PTA