Siedlecki Grzymała Stanisław

 

Stanisław Siedlecki Grzymała, (1877–1939), polityk, senator RP, działacz niepodległościowy, członek Centralnego Komitetu Robotniczego PPS. Wspierał akcję zbrojną Józefa Piłsudskiego, propagator idei założenia legionów polskich. Po odzyskaniu niepodległości prowadził aktywną działalność w ruchu samorządowym i spółdzielczym. W latach 30. związany z Bezpartyjnym Blokiem Współpracy z Rządem i Obozem Zjednoczenia Narodowego. W 1932 r. odznaczony Krzyżem Niepodległości. We wrześniu 1939 r. w czasie ewakuacji z Warszawy na wieść o napaści sowieckiej popełnił samobójstwo. Nie należał do Towarzystwa Antropozoficznego, lecz przez jakiś czas był sympatykiem ruchu. W 1904 r. prowadził korespondencję z Rudolfem Steinerem.

 

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); Pacholczykowa A., Stanisław Siedlecki, https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/stanislaw-siedlecki.

                                                                                                                                                                     

Słowa kluczowe: polska antropozofia, PTA