Salmonowicz Halina

 

Halina Salmonowicz, de domo Świda, primo voto Romer, (zm. 1938), antropozofka, należała do Wileńskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego. Kartę członkowską nr 191 otrzymała w 1934 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adres: Warszawa oraz adnotacja o dacie śmierci – 20.01.1938. Przyjaciółka antropozofa Bohdana Chrzanowskiego, o czym świadczą wzmianki w jego korespondencji. Znajoma Aleksandra Pozzo, u którego zasięgała duchowych porad. W Rudolf Steiner Archiv zachował się list Pozzo do Marii Steiner v. Sivers z 1937 r. w sprawie Salmonowicz.

 

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy Bohdana Chrzanowskiego z prywatnego archiwum córki, Wandy Chrzanowskiej; listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

                                                                                                                                                           

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Wileńskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, PTA