Nieławicka Konstancja

 

Konstancja Nieławicka, antropozofka, należała do Koła im. Rudolfa Steinera w Warszawie. Kartę członkowską nr 133 otrzymała 01.07.1929 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adres: Warszawa, Wilcza 73/9.

 

Kinga Okroj

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Koło „Rudolf Steiner” w Warszawie, Polskie Towarzystwo Antropozoficzne, PTA