Neyman Stephanie, von

 

Stephanie von Neyman, antropozofka, należała do Lwowskiego Koła Antropozoficznego. Kartę członkowską nr 194 otrzymała w 1936 r.

 

Kinga Okroj

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Lwowskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Polskie Towarzystwo Antropozoficzne, PTA