Nesteroff (Nesterov) Piotr

 

Piotr Nesteroff (Nesterov)antropozof, należał do grupy rosyjskiej Aleksandra Pozzo przy Warszawskim Kole Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego. Kartę członkowską nr 191 otrzymał w 1934 r.

 

Kinga Okroj

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, grupa rosyjska Aleksandra Pozzo przy Warszawskim Kole Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, PTA