Miłobędzka (Małobędzka) Jadwiga

 

Jadwiga Miłobędzka (Małobędzka), antropozofka, należała do niezależnego Koła „Słowacki” w Warszawie. Kartę członkowską nr 129 otrzymała 03.01.1929 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adres: Anin.

 

Kinga Okroj

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup polskich: sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Koło „Słowacki” w Warszawie, Polskie Towarzystwo Antropozoficzne, PTA