Massenbach Karl August

 

Karl August von Massenbach, baron, właściciel majątku w Pniewach, zwolennik rolnictwa biodynamicznego, prowadził korespondencję na temat uprawy opartej na zasadach biodynamicznych, w listach wspominał dr. Wachsmutha oraz senatora Stanisława Karłowskiego. Prawdopodobnie należał do Powszechnego Towarzystwa Antropozoficznego (AAG) z siedzibą w Dornach. Nie odnotowano numeru karty członkowskiej ani daty wstąpienia do Towarzystwa. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jego nazwisku widnieje adres: Zamek Pniewy (niemiecka nazwa Pinne), Polska. 

                               

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Powszechne Towarzystwo Antropozoficzne (AAG), PTA