Majewska Wanda

 

Wanda Majewska, dentystka, antropozofka, jedna z założycielek Lwowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego („Michael Zweiges”), należała do AG (Anthroposophische Gesellschaft) z siedzibą w Dornach. Kartę członkowską nr 34 otrzymała 01.01.1924 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adres: Lwów, Fredry 9. Praktykę lekarską prowadziła najprawdopodobniej pod tym samym adresem, na co wskazuje ogłoszenie w gazecie codziennej „Kurjer Lwowski” z dnia 24.09.1924 r.

 

Kinga Okroj

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); „Kurjer Lwowski”, 1924, nr 219; listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Lwowskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego („Michael Zweiges”), AG (Anthroposophische Gesellschaft), Polskie Towarzystwo Antropozoficzne, PTA