Maczewska (Mączewska) Stefania

 

Stefania Maczewska (Mączewska), antropozofka, należała do AG (Anthroposophische Gesellschaft), Koła Antropozoficznego Lwów, Koła Warszawskiego i Koła „Rudolf Steiner”. Kartę członkowską nr 158 otrzymała 12.02.1930r.  W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adres: Warszawa, Wspólna 79.

 

Kinga Okroj

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, AG (Anthroposophische Gesellschaft), Koło Antropozoficzne Lwów, Koło Warszawskie, Koło „Rudolf Steiner”, Polskie Towarzystwo Antropozoficzne, PTA